Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освітня програма Водопостачання та водовідведення
(бакалавр, магістр)

Вода – одна із самих дорогоцінних скарбів нашої планети. Велике значення вона відіграє в життєзабезпеченні людини. Водопостачання та водовідведення є невід’ємною частиною сучасних міст та промислових підприємств. Освітня програма Водопостачання та водовідведення має широкий профіль та завдяки цьому різнобічний попит. Гостра потреба в кваліфікованих фахівцях з водопідготовки та обробки стоків викликана погіршенням якості води у джерелах водокористування. Такий стан викликав потребу в розробці та застосуванні нових методів підготовки води та обробки стоків. Студенти цієї спеціальності навчаються сучасним методам будівництва споруд та інженерних мереж водопостачання та водовідведення.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
  • Інженер-конструктор систем водопостачання, водовідведення та очищення води;
  • Молодший науковий співробітник науково-дослідних організацій;
  • Інженер-проектант систем водопостачання, водовідведення та очищення води;
  • Співробітник органів охорони водних ресурсів;
  • Інженер-еколог;
  • Інженер-технолог очисних споруд;
  • Майстер насосної станції;
  • Інженер з експлуатації санітарно-технічних систем.