Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освітня програма Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
(бакалавр, магістр)

Обравши освітню програму Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів Ви зможете дізнатись таємниці технології виготовлення бетонів та в'яжучих, особливості виробництва будівельних виробів, та сучасних стінових, ізоляційних та оздоблювальних матеріалів. В Україні, як і у всьому світі, зростає потреба у високоякісному та економічно вигідному виробництві будівельних матеріалів, гостро стоїть проблема використання відходів виробництва, переробки їх в екологічно чисті будівельні матеріали. Отримані в академії знання допоможуть при розробці нових технологій високої міцності і якості будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, що дасть змогу на високому професійному рівні суперничати з іноземними конкурентами. Робота спеціаліста будівельника-технолога тісно пов'язана з творчим підходом до розробки й проектування виробів та конструкцій, які використовуються для монтажу житлових будівель і промислових споруд, а також при зведенні будівель та споруд агропромислового комплексу та при будівництві метро, доріг і аеродромів.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
  • Директор підприємства по виробництву будівельних матеріалів;
  • Головний інженер підприємства по виробництву будівельних матеріалів;
  • Головний технолог підприємства по виробництву будівельних матеріалів;
  • Технолог підприємства по виробництву будівельних матеріалів;
  • Завідувач лабораторією підприємства по виробництву будівельних матеріалів;
  • Начальник відділу технічного контролю (ВТК) підприємства по виробництву будівельних матеріалів.