Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

Спеціальність 263. ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
Освітні програми: Охорона праці та Цивільний безпека
(бакалавр, магістр)
Спеціальність Цивільна безпека є однією з найактуальніших і необхідних спеціальностей і орієнтована, перш за все, на підготовку спеціалістів, які здатні забезпечити ефективну реалізацію працеохоронної політики держави, безпеку виробництв і взаємодію з органами державного нагляду у відповідності до нормативно-правових актів та міжнародних стандартів.
Освітня програма Охорона праці займається підготовкою спеціалістів, які будуть спроможні вирішувати питання з контролю та управлінням охороною праці, проектуванням згідно до вимог охорони праці та бути страховими експертами з охорони праці. Бакалавр з охорони праці набуває знання, уміння та навички спрямовані на створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
 • Інспектор з охорони праці;
 • Інженер з охорони праці;
 • Страховий експерт з охорони праці;
 • Головний страховий експерт з охорони праці.

Освітня програма Цивільна безпека займається підготовкою спеціалістів, які мають оволодіти знаннями, уміннями, навичками спрямованими на створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
 • Фахівець з питань цивільного захисту;
 • Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • Фахівець з радіаційного та хімічного захисту;
 • Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
 • Черговий оперативний (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту тощо);
 • Фахівець з утилізації вибухонебезпечних предметів;
 • Інженер з охорони праці.