Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

Спеціальність: 152. МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРОВАЛЬНА ТЕХНІКА
Освітня програма: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
(бакалавр, магістр)
Сучасне підприємство сьогодні важко уявити без фахівців з метрології. На підприємстві будь-якої галузі промисловості необхідно постійно вимірювати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції, що виробляється. Інтенсивне впровадження новітніх комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес неможливе без висококваліфікованих інженерів-метрологів, які будуть проектувати, впроваджувати та обслуговувати ці системи. Сфера діяльності фахівців з Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки охоплює майже всі галузі промисловості України. Також до сфери діяльності фахівців з метрології відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, споживчих товарів та послуг, забезпечення державного контролю в цій сфері.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
  • Інженер-метролог;
  • Інженер з інформаційних технологій;
  • Інженер-конструктор засобів вимірювальної техніки;
  • Інженер-проектувальника засобів вимірювальної техніки;
  • Фахівець по розробці, обслуговуванню та ремонту засобів вимірювальної техніки;
  • Фахівець по розробці та проектуванню електронної техніки;
  • Менеджер з продажу та підбору засобів вимірювання;
  • Фахівець зі стандартизації та метрології;
  • Провідний спеціаліст в державних установах і центрах стандартизації, метрології та сертифікації промислової продукції, споживчих товарів та послуг.