Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освітня програма Міське та комунальне господарство
(бакалавр, магістр)


Сфера діяльності фахівців Міське та комунальне господарство досить велика. Створення об'єктів міської інфраструктури, яке включає творчий і науковий процес пошуку гармонійного рішення сталого розвитку міст і сільських поселень, координація дій учасників проектів з планування, забудови, благоустрою, розробка проектів генеральних планів; оцінка технічного стану будівель та споруд; виконнання проектів по реконструкції та капітальному ремонту міських об’єктів та територій; розробка проектів з ландшафтної архітектури.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
  • Інженер-конструктор;
  • Інженер-проектант;
  • Керівник ОСББ;
  • Інженер по утриманню міської забудови;
  • Інженер з благоустрою та ландшафтного будівництва;
  • Інженер по експлуатації міських інженерних мереж та споруд;
  • Інженер технічного контролю підприємства.