Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Технічні спеціальності
Спеціальності

Спеціальність БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ*

спеціалізації:
Промислове і цивільне будівництво (бакалавр, магістр);
Теплогазопостачання і вентиляція (бакалавр, магістр);
Водопостачання та водовідведення (бакалавр, магістр);
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (бакалавр, магістр);
Автомобільні дороги та аеродроми (бакалавр, магістр);
Міське будівництво та господарство (бакалавр, магістр).

Спеціальність АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ
спеціалізація:
Архітектура та містобудування (бакалавр, магістр за вечірньою формою навчання).

Спеціальність ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
спеціалізація:
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (бакалавр, магістр).

Спеціальність АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство (бакалавр, магістр).

Спеціальність АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
спеціалізація:
Автоматизоване управління технологічними процесами (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЕКОЛОГІЯ
спеціалізація:
Екологія та охорона навколишнього середовища (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
спеціалізація:
Прикладне матеріалознавство (бакалавр, магістр).

Спеціальність ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
спеціалізація:
Землеустрій та кадастр (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
спеціалізації:
Охорона праці (бакалавр, магістр);
Цивільний захист (бакалавр, магістр).

Спеціальність СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
спеціалізація:
Системний аналіз (бакалавр).

Спеціальність МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
спеціалізація:
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технології (бакалавр, магістр).

* - можливість навчання за дистанційними технологіями (отримання навчальних матеріалів через Internet без обов’язкових відвідувань установчих сесій, (детальніше тут).