Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

Чому треба обирати для навчання саме Навчально-науковий Інститут інноваційних освітніх технологій:

Навчальні плани НН ІІОТ характеризуються своєю гнучкістю, що дозволяє вводити нові навчальні модулі та спеціальності, постійно вдосконалювати і оновлювати зміст та якість діючих курсів та програм. Обираючи певну освітню програму, студенти мають широкий вибір опанування дисциплін, які допомагають розширити діапазон їх майбутнього працевлаштування.

В НН ІІОТ створена комп’ютеризована інформаційно-бібліотечна система, власний віртуальний простір в Internet. Засновано справжнє дистанційне навчання, яке забезпечує потреби студентів у самовдосконаленні та всіляко сприяє їх подальшому інтелектуальному та професійному розвитку.

В НН ІІОТ працюють викладачі та науковці вищої кваліфікації: переважна більшість мають наукові ступені та вчені звання. Професорсько-викладацький склад сформовано не тільки на основі професійних знань та викладацької майстерності, але також з врахуванням усвідомлення кожним викладачем потреб студентів, як майбутніх професіоналів.

Кожен студент НН ІІОТ– особистість, яка потребує індивідуального підходу. Досвідчені фахівці завжди готові надати допомогу та консультацію з будь-яких академічних та особистих питань. В НН ІІОТ все робиться для плідних занять студентів, застосовуються новітні технічні засоби навчання для забезпечення індивідуального підходу до кожного студента. Створені відмінні умови для навчальних занять, суспільного та культурного життя. Випускники НН ІІОТ виступають конкурентоспроможними на сучасному вітчизняному та міжнародному ринку праці. Студенти забезпечуються гуртожитком.

НН ІІОТ один з лідерів вищої освіти України з репутацією сучасного та ініціативного навчального закладу, який постійно оновлюється та вдосконалюється.

Місія НН ІІОТ сприяти розвитку та самореалізації студентів, викладачів, працівників НН ІІОТ та формуванню високоосвіченої, національно свідомої особистості, здатної незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості.

Мета НН ІІОТ надавати сучасну освіту відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави, науки, економіки, а також глобальними процесами розвитку людської цивілізації.

Своє призначення НН ІІОТ реалізує через:
  • впровадження збалансованих між собою і побудованих на базі найпередовішого світового досвіду програм підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра;
  • орієнтацію на фундаментальні навчальні курси світового стандарту, що дають широку освіту, виховують культуру мислення, дають змогу випускникові НН ІІОТ реагувати на динамічні зміни на ринку праці;
  • впровадження передового світового досвіду й інтеграцію українського досвіду в світову освітню систему;
  • створення духовного середовища, що сприяє вихованню незалежних, критично мислячих, національно свідомих особистостей;
  • підготовку стартової площадки для подальшого кар’єрного росту у професійній сфері.