Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Організація навчального процесу

Hide details for Листівка-пам'ятка для студентів заочниківЛистівка-пам'ятка для студентів заочників
ШАНОВНИЙ СТУДЕНТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ!

Однією з форм одержання вищої освіти в НН ІІОТ ДВНЗ ПДАБА є заочна та дистанційна форми навчання. Навчання організовано відповідно до графіка навчального процесу на поточний навчальний рік. Навчальний процес складається з:
  • установчої сесії;
  • екзаменаційної сесії;
  • самостійної роботи студента в міжсесійний період.

Студенти, які навчаються без відриву від виробництва мають право на оплачувану додаткову відпусткупроводиться згідно з графіком навчального процесу і передбачає три навчально-екзаменаційні сесії на навчальний рік. Сесії І-ІІ курсів передбачають 30 календарних днів, ІІІ-VІ курси – 40 календарних днів у навчальному році. Установчі сесії, як правило, проводяться: перший семестр – у вересні, другий семестр – у грудні та січні; екзаменаційні сесії – перший семестр – у грудні та січні, другий семестр – у квітні та червні. Розклад установчо-екзаменаційних сесій розміщується на інформаційних стендах факультетів. В період установчо-екзаменаційної сесії проводяться лекції, лабораторні, практичні заняття та семінари, відвідування яких є обов`язком студента.

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою-викликом, при умові, що студент успішно виконує навчальний план. На підставі статей 215-220 КЗпП України та статті 15 Закону України Про відпустки, студент, який має академічні заборгованості, оплачувану відпустку не отримує. За згодою адміністрації може бути надана відпустка без збереження заробітної плати або щорічна оплачувана відпустка. Довідка-виклик видається студентом особисто у деканаті факультету за два тижня до початку сесії. Студенти дистанційної форми навчання отримують цілодобовий персоніфікований доступ до навчальних матеріалів через Internet на сайті НН ІІОТ або в комп’ютерному класі НН ІІОТ, вивчають матеріал та виконують завдання у зручний для себе час, за потреби консультуючись з викладачем за допомогою Internet, локальної мережі, електронної пошти або, якщо потрібно, при особистої зустрічі. Для студентів дистанційної форми навчання відвідування установчих занять не є обов’язковим, на екзаменаційну сесію з’являються особисто згідно за розкладом занять.

На період учбово-екзаменаційної сесії бажаючим студентам надається можливість поселення в гуртожитку.

До здачі іспитів допускаються студенти, які виконали умови договору, не мають академічної заборгованості, виконали контрольні та курсові проекти (роботи) згідно з графіком, передбачені навчальним планом семестру.

Студенти, які не з`явились на екзамен без поважних причин вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Студенти, які одержали під час сесії 3 незадовільні оцінки або мають 3, або більше академічні заборгованості відраховуються з академії за академічну неуспішність. Студенти, які мають академічну заборгованість за зимову екзаменаційну сесію, до літньої сесії не допускаються. Графік ліквідації академічної заборгованості складається додатково згідно розпорядження НН ІІОТ. Дострокова здача сесії дозволяється при пред’явленні студентом медичної довідки або листа с місця роботи. Студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального процесу та умови контракту по оплаті за навчання переводяться на наступний курс.

У разі неявки на сесію студент повинен повідомити деканат.

Самостійна робота студента проводиться в міжсесійний період. Результатом самостійної роботи студента є виконання ним контрольних та курсових проектів (робіт).

Графік консультацій викладачів по виконанню контрольних, курсових проектів (робіт) та вивченню лекційного матеріалу розміщуються на інформаційних стендах деканатів, кафедр та на сайті НН ІІОТ.
Шановний студент, зверні увагу!

Оплата за навчання у відповідності з контрактом, має бути внесена до початку навчального року (семестру), а саме:
  • за осінній семестр до 1 вересня поточного навчального року;
  • за весняний семестр до 1 січня поточного року.
Питання щодо оплати за навчання необхідно своєчасно узгоджувати у навчально-виборничому (договірному) відділі академії (к. 240, тел. (056) 746-11-95)

Show details for Витяг з наказу № 161Витяг з наказу № 161

Show details for Графік освітнього процесуГрафік освітнього процесу