Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Організація навчального процесу

Show details for Листівка-пам'ятка для студентів заочниківЛистівка-пам'ятка для студентів заочників

Hide details for Витяг з наказу № 161Витяг з наказу № 161
Мiнiстерство освiти i науки Украни

Витяг
з наказу № 161 вiд 2 червня 1993 року

Студенти, якi одержали пiд час сесi бiльше двох незадовiльних оцiнок, вiдраховуються з вищого навчального закладу.

Студентам, якi одержали пiд час сесi не бiльше двох незадовiльних оцiнок, дозволяється лiквiдувати академзаборгованiсть до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменiв допускається не бiльше двох разiв з кожно дисциплiни: один раз викладачу, другий — комiсi, яка створюється деканом факультету (завiдуючим вiддiлення).

Студенти, якi не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовiльну оцiнку.

Show details for Графік освітнього процесуГрафік освітнього процесу