Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Абітурієнтам

Державний вищий навчальний заклад
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПЕРША ТА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
ТА НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Дні відкритих дверей: 30.03.2019, 20.04.2019, 18.05.2019, початок о 10.30.Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) сьогодні - це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Для здобуття ступенів вищої освіти в Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) проводиться прийом згідно з Правилами прийому до ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури у 2019 році.


В НН ЦЗтаДО Ви маєте можливість отримати вищу освіту
за освітніми ступенями:

Увага вступників до магістратури на економічні спеціальності!
Відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2019 році конкурсний відбір для здобуття ОС магістра здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, іспанська, німецька,французька мови) та фахового вступного випробування (іспит у навчальному закладі).
Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 13 травня до 3 червня 2019 року.
Реєстрацію проводить приймальна комісія ДВНЗ ПДАБА - каб. 365, тел.. 095-855-20-63, 098-256-60-53, (0562) 47-08-66, (056) 746-15-47. Часи роботи: пон.-четв. – 9.00-15.00., п’ятн. – 9.00-14.00.
Проконсультуватися Ви можете в деканатах НН ЦЗтаДО – каб. 465, тел. (056) 746-28-95, кімн. 459-463, тел.. (056) 756-33-02, (056) 756-34-26.
Тестування з іноземної мови відбудуться 2 липня 2019р.
Нагадуємо, що для здобуття ступеня магістр приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за тією самою, іншою спеціальністю або паралельно.
Запрошуємо Вас!

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ В НН ЦЗтаДО ВЕДЕТЬСЯ
ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ТА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ:

Show details for Технічні спеціальності та освітні програмиТехнічні спеціальності та освітні програми

Show details for Економічні спеціальності та освітні програмиЕкономічні спеціальності та освітні програми


Show details for Перелік документів, необхідних для зарахуванняПерелік документів, необхідних для зарахування

Hide details for Графік навчального процесуГрафік навчального процесу
Формою одержання вищої освіти в НН ЦЗтаДО ДВНЗ ПДАБА є заочна, можливе навчання за дистанційними технологіями. Навчання організовано відповідно до графіка навчального процесу на поточний навчальний рік. Навчальний процес складається з:

  • установчої сесії;
  • екзаменаційної сесії;
  • самостійної роботи студента в міжсесійний період.
Студенти, які навчаються без відриву від виробництва мають право на оплачувану додаткову відпустку. Сесії проводяться згідно з графіком навчального процесу і передбачають три навчально-екзаменаційні сесії на навчальний рік: І-ІІ курсів - 30 календарних днів, ІІІ-VІ курси – 40 календарних днів у навчальному році. Установчі сесії, як правило, проводяться: перший семестр – у вересні, другий семестр – у грудні та січні; екзаменаційні сесії – перший семестр – у грудні та січні, другий семестр – у квітні та травні. В період установчо-екзаменаційної сесії проводяться лекції, лабораторні, практичні заняття та семінари, відвідування яких є обов`язком для студента заочної форми навчання. На період навчально-екзаменаційної сесії бажаючим студентам надається можливість поселення в гуртожитку. Самостійна робота студента проводиться в міжсесійний період. Результатом самостійної роботи студента є виконання ним контрольних та курсових проектів (робіт).

Show details for Навчання за дистанційними технологіямиНавчання за дистанційними технологіями

Отже, пані та панове, що бажають працювати в промисловості будівельних матеріалів, у будівельних фірмах і організаціях, у транспортному комплексі країни, в конструкторських бюро підприємств, інженерних і комерційних центрах, громадського й відомчого автомобільного транспорту, у проектних та експлуатаційних підприємствах систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, хто хоче поліпшити екологічний та економічний стан нашої країни, усіх, хто бажає одержати вищу освіту без відриву від виробництва в галузі будівництва, машинобудування, автомобільного транспорту, комп’ютерних технологій, екології, економіки, менеджменту, фінансів, обліку та аудиту, запрошуємо вступати до нас.

Обери свій шлях до успіху з НН ЦЗтаДО!

тел. (0562) 47-08-66,
(098) 256-60-53,
(095) 855-20-63
(приймальна комісія)

Дніпро 49600,
вул. Чернишевського 24-а,
к. 459, 461-а, 462, 462-а, 465.
тел. (0562) 46-22-67
(директор НН ЦЗтаДО)

тел. (056)746-07-22,
(056) 756-33-02
(технічні спеціальності)

тел. (056) 746-28-95
(економічні спеціальності)

тел. (056) 756-34-26
(відділ технологій дистанційного навчання)