Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Абітурієнтам

Державний вищий навчальний заклад
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПЕРША ТА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
ТА НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ


Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) сьогодні - це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Для здобуття ступенів вищої освіти в Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) проводиться прийом згідно з Правилами прийому до ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури у 2018 році.


В НН ЦЗтаДО Ви маєте можливість отримати вищу освіту
за освітніми ступенями:

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ В НН ЦЗтаДО ВЕДЕТЬСЯ
ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

Show details for Технічні спеціальності та спеціалізаціїТехнічні спеціальності та спеціалізації

Hide details for Економічні спеціальності та спеціалізаціїЕкономічні спеціальності та спеціалізації

ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(0562) 47-37-80
finizido@mail.pgasa.dp.ua
Спеціальність ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
спеціалізація:
Економіка підприємства* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ
спеціалізації:
Менеджмент і адміністрування* (бакалавр, магістр);
Проектний менеджмент* (магістр);
Логістика* (бакалавр, магістр);
Міжнародний менеджмент (магістр).

Спеціальність ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
спеціалізація:
Фінанси і кредит* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
спеціалізація:
Міжнародна економіка і бізнес* (бакалавр, магістр);
Міжнародний туризм* (бакалавр).

Спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ
спеціалізація:
Менеджмент регіональних економічних систем* (бакалавр).

Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАРКЕТИНГ* (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЕКОНОМІКА* (бакалавр).

Спеціальність КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (магістр).
спеціалізація:
Комп’ютерні науки.

* - можливість навчання за дистанційними технологіями (отримання навчальних матеріалів через Internet без обов’язкових відвідувань установчих сесій, (детальніше тут).


Show details for Перелік документів, необхідних для зарахуванняПерелік документів, необхідних для зарахування

Show details for Графік навчального процесуГрафік навчального процесу

Show details for Навчання за дистанційними технологіямиНавчання за дистанційними технологіями

Отже, пані та панове, що бажають працювати в промисловості будівельних матеріалів, у будівельних фірмах і організаціях, у транспортному комплексі країни, в конструкторських бюро підприємств, інженерних і комерційних центрах, громадського й відомчого автомобільного транспорту, у проектних та експлуатаційних підприємствах систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, хто хоче поліпшити екологічний та економічний стан нашої країни, усіх, хто бажає одержати вищу освіту без відриву від виробництва в галузі будівництва, машинобудування, автомобільного транспорту, комп’ютерних технологій, екології, економіки, менеджменту, фінансів, обліку та аудиту, запрошуємо вступати до нас.


Обери свій шлях до успіху з НН ЦЗтаДО!

тел. (0562) 47-08-66
(приймальна комісія)

Дніпро 49600,
вул. Чернишевського 24-а,
к. 459, 461-а, 462, 462-а, 465.
тел. (0562) 46-22-67
(директор НН ЦЗтаДО)

тел. (0562) 46-64-61
(технічні спеціальності)

тел. (0562) 47-37-80
(економічні спеціальності)

тел. (056) 756-34-26
(відділ технологій дистанційного навчання)