Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Абітурієнтам

Державний вищий навчальний заклад
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПЕРША ТА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
ТА НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Дні відкритих дверей: 30.03.2019, 20.04.2019, 18.05.2019, початок о 10.30.Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) сьогодні - це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Для здобуття ступенів вищої освіти в Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) проводиться прийом згідно з Правилами прийому до ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури у 2019 році.


В НН ЦЗтаДО Ви маєте можливість отримати вищу освіту
за освітніми ступенями:

Увага вступників до магістратури на економічні спеціальності!
Відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2019 році конкурсний відбір для здобуття ОС магістра здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, іспанська, німецька,французька мови) та фахового вступного випробування (іспит у навчальному закладі).
Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 13 травня до 3 червня 2019 року.
Реєстрацію проводить приймальна комісія ДВНЗ ПДАБА - каб. 365, тел.. 095-855-20-63, 098-256-60-53, (0562) 47-08-66, (056) 746-15-47. Часи роботи: пон.-четв. – 9.00-15.00., п’ятн. – 9.00-14.00.
Проконсультуватися Ви можете в деканатах НН ЦЗтаДО – каб. 465, тел. (056) 746-28-95, кімн. 459-463, тел.. (056) 756-33-02, (056) 756-34-26.
Тестування з іноземної мови відбудуться 2 липня 2019р.
Нагадуємо, що для здобуття ступеня магістр приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за тією самою, іншою спеціальністю або паралельно.
Запрошуємо Вас!

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ В НН ЦЗтаДО ВЕДЕТЬСЯ
ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ТА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ:

Show details for Технічні спеціальності та освітні програмиТехнічні спеціальності та освітні програми

Hide details for Економічні спеціальності та освітні програмиЕкономічні спеціальності та освітні програми

ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(056) 746-28-95
finizido@gmail.com
Спеціальність ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
освітні програми:
Економіка підприємства* (бакалавр, магістр);
Підприємницька діяльність та бізнес-аналітика (бакалавр).

Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ
освітні програми:
Менеджмент і адміністрування* (бакалавр, магістр);
Проектний менеджмент* (магістр).

Спеціальність ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
освітня програма:
Фінанси і кредит* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
освітні програми:
Міжнародна економіка і бізнес* (бакалавр, магістр);
Міжнародний туризм* (бакалавр).

Спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
освітня програма:
Управління та адміністрування регіональних економічних систем* (бакалавр).

Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
освітня програма:
Облік і оподаткування* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАРКЕТИНГ
освітня програма:
Маркетинг* (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЕКОНОМІКА
освітня програма:
Національна економіка та бізнес* (бакалавр).

Спеціальність КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (магістр).
освітня програма:
Комп’ютерні науки (бакалавр, магістр).

* - можливість навчання за дистанційними технологіями (отримання навчальних матеріалів через Internet без обов’язкових відвідувань установчих сесій, (детальніше тут).


Show details for Перелік документів, необхідних для зарахуванняПерелік документів, необхідних для зарахування

Show details for Графік навчального процесуГрафік навчального процесу

Show details for Навчання за дистанційними технологіямиНавчання за дистанційними технологіями

Отже, пані та панове, що бажають працювати в промисловості будівельних матеріалів, у будівельних фірмах і організаціях, у транспортному комплексі країни, в конструкторських бюро підприємств, інженерних і комерційних центрах, громадського й відомчого автомобільного транспорту, у проектних та експлуатаційних підприємствах систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, хто хоче поліпшити екологічний та економічний стан нашої країни, усіх, хто бажає одержати вищу освіту без відриву від виробництва в галузі будівництва, машинобудування, автомобільного транспорту, комп’ютерних технологій, екології, економіки, менеджменту, фінансів, обліку та аудиту, запрошуємо вступати до нас.


Обери свій шлях до успіху з НН ЦЗтаДО!

тел. (0562) 47-08-66,
(098) 256-60-53,
(095) 855-20-63
(приймальна комісія)

Дніпро 49600,
вул. Чернишевського 24-а,
к. 459, 461-а, 462, 462-а, 465.
тел. (0562) 46-22-67
(директор НН ЦЗтаДО)

тел. (056)746-07-22,
(056) 756-33-02
(технічні спеціальності)

тел. (056) 746-28-95
(економічні спеціальності)

тел. (056) 756-34-26
(відділ технологій дистанційного навчання)