Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Абітурієнтам

Державний вищий навчальний заклад
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПЕРША ТА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
ТА НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ


Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) сьогодні - це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Для здобуття ступенів вищої освіти в Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) проводиться прийом згідно з Правилами прийому до ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури у 2018 році.


В НН ЦЗтаДО Ви маєте можливість отримати вищу освіту
за освітніми ступенями:

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ В НН ЦЗтаДО ВЕДЕТЬСЯ
ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

Hide details for Технічні спеціальності та спеціалізаціїТехнічні спеціальності та спеціалізації

ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(0562) 46-93-12, (0562) 46-64-61
tehizido@mail.pgasa.dp.ua
Спеціальність БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ*
спеціалізації:
Промислове і цивільне будівництво (бакалавр, магістр);
Теплогазопостачання і вентиляція (бакалавр, магістр);
Водопостачання та водовідведення (бакалавр, магістр);
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (бакалавр, магістр);
Автомобільні дороги та аеродроми (бакалавр, магістр);
Міське будівництво та господарство (бакалавр, магістр).

Спеціальність АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ
спеціалізація:
Архітектура та містобудування (бакалавр, магістр за вечірньою формою навчання).

Спеціальність ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
спеціалізація:
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (бакалавр, магістр).

Спеціальність АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство (бакалавр, магістр).

Спеціальність АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
спеціалізація:
Автоматизоване управління технологічними процесами (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЕКОЛОГІЯ
спеціалізація:
Екологія та охорона навколишнього середовища (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
спеціалізація:
Прикладне матеріалознавство (бакалавр, магістр).

Спеціальність ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
спеціалізація:
Землеустрій та кадастр (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
спеціалізації:
Охорона праці (бакалавр, магістр);
Цивільний захист (бакалавр, магістр).

Спеціальність СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
спеціалізація:
Системний аналіз (бакалавр).

Спеціальність МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
спеціалізація:
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технології (бакалавр, магістр).

* - можливість навчання за дистанційними технологіями (отримання навчальних матеріалів через Internet без обов’язкових відвідувань установчих сесій, (детальніше тут).

Show details for Економічні спеціальності та спеціалізаціїЕкономічні спеціальності та спеціалізації


Show details for Перелік документів, необхідних для зарахуванняПерелік документів, необхідних для зарахування

Show details for Графік навчального процесуГрафік навчального процесу

Show details for Навчання за дистанційними технологіямиНавчання за дистанційними технологіями

Отже, пані та панове, що бажають працювати в промисловості будівельних матеріалів, у будівельних фірмах і організаціях, у транспортному комплексі країни, в конструкторських бюро підприємств, інженерних і комерційних центрах, громадського й відомчого автомобільного транспорту, у проектних та експлуатаційних підприємствах систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, хто хоче поліпшити екологічний та економічний стан нашої країни, усіх, хто бажає одержати вищу освіту без відриву від виробництва в галузі будівництва, машинобудування, автомобільного транспорту, комп’ютерних технологій, екології, економіки, менеджменту, фінансів, обліку та аудиту, запрошуємо вступати до нас.


Обери свій шлях до успіху з НН ЦЗтаДО!

тел. (0562) 47-08-66
(приймальна комісія)

Дніпро 49600,
вул. Чернишевського 24-а,
к. 459, 461-а, 462, 462-а, 465.
тел. (0562) 46-22-67
(директор НН ЦЗтаДО)

тел. (0562) 46-64-61
(технічні спеціальності)

тел. (0562) 47-37-80
(економічні спеціальності)

тел. (056) 756-34-26
(відділ технологій дистанційного навчання)