Інститут Заочної і Дистанційної Освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Інститут
Абітурієнтам

Державний вищий навчальний заклад
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОЇ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПЕРША ТА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
ТА НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Інститут заочної і дистанційної освіти (ІЗіДО) сьогодні - це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури В ІЗіДО Ви маєте можливість отримати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавра на базі повної середньої освіти;
 • бакалаврів на базі повної середньої освіти для отримання другої освіти паралельно;
 • бакалаврів на базі диплома молодшого спеціаліста;
 • спеціалістів на базі диплома бакалавра або спеціаліста;
 • магістрів на базі диплома бакалавра або спеціаліста;
Підготовка спеціалістів в ІЗіДО ведеться за такими галузями знань та спеціальностями:
ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(0562) 46-93-12, (0562) 46-64-61
tehizido@mail.pgasa.dp.ua
Спеціальність: БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
спеціалізації:
Промислове і цивільне будівництво*
Теплогазопостачання і вентиляція*
Водопостачання та водовідведення
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Автомобільні дороги та аеродроми
Спеціальність: ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Спеціальність: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Спеціальність: АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Спеціальність: ЕКОЛОГІЯ
Спеціальність: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Спеціальність: ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
* - можливість навчання за дистанційними технологіями (отримання навчальних матеріалів через Internet, на електронних носіях інформації, e-mail.

Якщо Ви вирішили, що ваша майбутня професія повинна бути мирною, шанованою і необхідною людям, а Ваші знання і вміння будуть затребувані та гідно оплачувані, запрошуємо Вас на спеціальність Промислове та цивільне будівництво. Фахівці, які одержать цей диплом, будуть мати змогу працювати у будівельних та монтажних організаціях, науково-дослідних установах та вузах I-ІV рівня акредитації у всіх куточках України, близького та далекого зарубіжжя.

Існує така мудрість: Без дороги немає майбутнього, тому є і завжди буде велика потреба у інженерах - будівельниках за спеціальністю Автомобільні дороги та аеродроми. Молоді фахівці, які одержать диплом за цією спеціальністю, матимуть змогу працювати на посадах інженерно-технічного персоналу організацій, які займаються проектуванням, будівництвом та експлуатацією шляхів сполучення.

Людина завжди прагнула облаштувати своє місце проживання: свій дім, робоче місце, відпочинок так, щоб їй було надійно, зручно, тепло, затишно. Всі ці умови називаються комфортними і вони необхідні для нормального життя. Одержавши диплом за спеціальністю Теплогазопостачання та вентиляція, ви зможете забезпечувати комфортні умови проживання для себе та своїх близьких. Ви будете мати змогу проектувати, будувати та експлуатувати системи теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, а також займатись дослідницькою роботою у цьому напрямку.

Вода – одна із самих дорогоцінних скарбів нашої планети. Велике значення вона відіграє в життєзабезпеченні людини. Водопостачання та водовідведення є невід’ємною частиною сучасних міст та промислових підприємств. Спеціальність Водопостачання та водовідведення має широкий профіль та завдяки цьому різнобічний попит. Студенти цієї спеціальності навчаються сучасним методам будівництва споруд та інженерних мереж водопостачання та водовідведення. Фахівці спеціальності мають змогу працевлаштування в комунальних господарствах міст, на хімічних та нафтохімічних, металургійних, фармацевтичних і інших підприємствах, де використовується водні ресурси.

Дізнатись таємниці технології виготовленні бетонів та в'яжучих, особливості виробництва будівельних виробів, сучасних стінових, ізоляційних та оздоблювальних матеріалів, Ви зможете обравши спеціальність, Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів. В Україні, як і у всьому світі, зростає потреба у високоякісному та економічно вигідному виробництві будівельних матеріалів, для яких зараз висуваються жорсткі вимоги по показникам, гостро стоїть проблема використання відходів виробництва, переробки їх в екологічно чисті будівельні матеріали. Робота спеціаліста будівельника-технолога тісно пов'язана з творчим підходом до розробки, проектування й виготовлення виробів та конструкцій, які використовуються для зведення громадських та промислових споруд, будівель агропромислового комплексу, при будівництві метро, доріг та аеродромів.

Спеціальність Галузеве машинобудування дає змогу молодим спеціалістам, які закінчили академію, брати участь у науково-дослідних та конструкторських роботах по вдосконаленню існуючих і створенню нових будівельних та дорожніх машин. Інженери-механіки забезпечують правильну технічну та технологічну експлуатацію машин та обладнання на будівельних майданчиках та підприємствах будівельної індустрії.

Фахівці спеціальності Автомобільний транспорт займаються плануванням та організацією технічного обслуговування та ремонтом автомобілів, проектуванням, будівництвом та експлуатацією автотранспортних та авторемонтних підприємств. Одержавши диплом інженера-механіка, молоді фахівці зможуть працювати в транспортному комплексі країни, на державних підприємствах та в комерційних центрах громадського та відомчого автомобільного транспорту.

Якщо Ви хочете поглибити та вдосконалити свої знання з сучасної комп'ютерної техніки, систем автоматизованого проектування та моделювання технологічних процесів - вступайте на спеціальність Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Після одержання диплома за цією спеціальністю, Ви зможете автоматизувати будь-який технологічний процес в будівельній промисловості і в суміжних сферах виробництва. Отримані Вами знання з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій дадуть змогу Вам бути конкурентоспроможними на підприємствах із будь-якою формою власності.

Екологічна обстановка нашої держави вимагає термінових і конкретних дій. Тому Екологія - це спеціальність, яка надає обсяг знань і умінь, що дозволять Вам самостійно розробляти й обґрунтовувати розділи практичної екології й охорони навколишнього середовища, проводити адміністративну діяльність щодо поліпшення екологічного стану країни. Ви зможете займати керівні посади у спеціалізованих проектних і наукових організаціях у справах екології, охорони праці, транспорту, інженерного обладнання та інші.

Фахівці спеціальності Матеріалознавство мають можливість отримати навички роботи на унікальному обладнанні в галузях пов’язаних з дослідженнями та розробкою нових матеріалів та технологічних процесів, а також виконувати маркетингові дослідження, аналіз техніко-економічних показників виробництва сучасних матеріалів і будівельних конструкцій, керувати засадами сучасно менеджменту, вирішувати принципові питання організації виробництва в умовах ринкової економіки.

Студенти спеціальності Геодезія та землеустрій отримують поглиблені знання з геодезії, картографії, оцінки нерухомості, грошової оцінки земель, ведення земельного, водного та містобудівного кадастру, регулювання земельних відносин, здійснення державного контролю за раціональним використанням земельних та водних ресурсів, юриспруденції, інформаційного забезпечення, нормативно-правової підтримки в землеустрої.

ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(0562) 47-37-80
finizido@mail.pgasa.dp.ua
Спеціальність: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ*
Спеціальність: МЕНЕДЖМЕНТ*
Спеціальність: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ*
Спеціальність: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ*
Спеціальність: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ*
* - можливість навчання за дистанційними технологіями (отримання навчальних матеріалів через Internet, на електронних носіях інформації, e-mail).

Формувати цивілізовану економіку нашої України, ефективно вирішувати стратегічні й тактичні завдання організацій, вдало управляти ринковими відносинами Вам допоможе спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. В умовах ринкової економіки і конкурентної боротьби успіху зможуть досягти фахівці, які успішно оволодіють цією спеціальністю, які зможуть керувати підприємствами, займати посади економіста, бухгалтера-ревізора та ін.

Якщо Ви прагнете стати управлінцем, директором, адміністратором, завідувачем, обирайте спеціальність Менеджмент. Отримана спеціальність дасть Вам змогу досягти поставлених завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей, а також оптимізувати людські, матеріальні і фінансові ресурси для досягнення організаційних цілей.

Якщо Ви хочете вивести Україну з тривалої економічної кризи, поліпшити фінансовий стан суб'єктів у господарюванні всіх форм власності у різних сферах діяльності, вступайте на спеціальністьФінанси, банківська справа та страхування Фінанси - це кровоносна система економічної бази, яка забезпечує життєдіяльність підприємницької діяльності. Фінанси є суттєвим складовим елементом системи управління економікою. Без фінансів неможливо впроваджувати науково-технічні досягнення, регулювати структурну перебудову економіки.

Навчання за спеціальністю Міжнародні економічні відносини дасть Вам змогу докладніше знати економіку усіх розвинутих країн зарубіжжя, ознайомитись з міжнародною торгівлею. Отримавши цю спеціальність, Ви зможете зайняти посади у міжнародних підрозділах на підприємствах із різними формами власності, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність.

Набути глибоких та міцних знань, які стануть основою для досягнення найважливішої мети життя, допоможе спеціальність Облік і оподаткування. По рівню своєї підготовки спеціалісти зможуть займати посаду бухгалтерів на підприємствах із різними формами власності, в аудиторських фірмах здійснювати внутрішні та зовнішні аудиторські перевірки. Рівень кваліфікації фахівців цієї спеціальності дозволяє працювати в установах податкової інспекції.
ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Формою одержання вищої освіти в ІЗіДО ДВНЗ ПДАБА є заочна, можливе навчання за дистанційними технологіями. Навчання організовано відповідно до графіка навчального процесу на поточний навчальний рік. Навчальний процес складається з:
 • установчої сесії;
 • екзаменаційної сесії;
 • самостійної роботи студента в міжсесійний період.
Студенти, які навчаються без відриву від виробництва мають право на оплачувану додаткову відпустку. Сесії проводяться згідно з графіком навчального процесу і передбачають три навчально-екзаменаційні сесії на навчальний рік: І-ІІ курсів - 30 календарних днів, ІІІ-VІ курси – 40 календарних днів у навчальному році. Установчі сесії, як правило, проводяться: перший семестр – у вересні, другий семестр – у грудні та січні; екзаменаційні сесії – перший семестр – у грудні та січні, другий семестр – у квітні та травні. В період установчо-екзаменаційної сесії проводяться лекції, лабораторні, практичні заняття та семінари, відвідування яких є обов`язком студента. На період учбово-екзаменаційної сесії бажаючим студентам надається можливість поселення в гуртожитку.
Самостійна робота студента проводиться в міжсесійний період. Результатом самостійної роботи студента є виконання ним контрольних та курсових проектів (робіт).
НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Навчання за дистанційними технологіями - це універсальна форма навчання, що використовує традиційні педагогічні, нові інформаційні, телекомунікаційні технології та технічні засоби. Така форма навчання забезпечує принципово новий рівень доступності освіти при збереженні її якості. Створення, передача і збереження навчальних матеріалів, організація навчального процесу відбувається, в основному, за допомогою комп’ютерної техніки та телекомунікаційного зв’язку (Internet, e-mail).
Студенти, що навчаються дистанційно, отримують цілодобовий персоніфікований доступ до навчальних матеріалів через Internet на сайті ІЗіДО або в комп’ютерному класі ІЗіДО, вивчають матеріал та виконують завдання у зручний для себе час, за потреби консультуючись з викладачем за допомогою Internet, локальної мережі, електронної пошти або, якщо потрібно, при особистої зустрічі. Для студентів, які навчаються за дистанційними технологіями, відвідування установчих занять не є обов’язковим, на екзаменаційну сесію вони з’являються особисто згідно за розкладом занять. Умови договору при навчанні за дистанційними технологіями для студентів не змінюються.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
 1. Атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань на обрану вступником спеціальність;
 3. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 4. Ксерокопія паспорта (свідоцтва про народження для осіб, що за віком не мають паспорта);
 5. Ідентифікаційний код (ксерокопія);
 6. Документи, що надають право на пільги при вступі до ВНЗ;
 7. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, вступник пред’являє особисто.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
 • При поданні документів на 1 курс для отримання диплому бакалавра до ІЗіДО ДВНЗ ПДАБА на всі спеціальності та спеціалізації приймаються ТРИ сертифікати ЗНО, отримані тільки у 2016 році з балом не нижче 100: з української мови та літератури (базового рівня складності); з математики (базового рівня складності); сертифікат за вибором вступника з такого переліку: Історія України, географія, фізика, хімія, іноземна мова.
Зарахування на навчання відбувається на конкурсній основі за конкурсним балом вступника, який обчислюється як сума оцінок трьох сертифікатів ЗНО і середнього балу додатка атестата, помножених на вагові коефіцієнти. Вагові коефіцієнти: до сертифікатів – 0,3, додатка до атестата – 0,1.
 • На навчання для здобуття ступеня бакалавра на споріднену спеціальність, на основі ОКР молодший спеціаліст, здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.
 • На навчання для здобуття ступеня бакалавра, на основі ОКР молодший спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю, здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань (на технічні спеціальності – тестування з математики, економічні спеціальності – тестування з історії України). Фінансування навчання таких осіб за державні кошти не здійснюється.
 • На навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра для отримання ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань (на технічні спеціальності – тестування з математики, економічні спеціальності – тестування з історії України). Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
 • На навчання для здобуття ступеня магістра і ОКР спеціаліста на споріднену спеціальність здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.
 • На навчання для здобуття ступеня магістра і ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань (тестування з дисциплін за фахом). Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного терміну навчання.

Отже, юнаки і дівчата, які бажають працювати в промисловості будівельних матеріалів, у будівельних фірмах і організаціях, у транспортному комплексі країни, в конструкторських бюро підприємств, інженерних і комерційних центрах, громадського й відомчого автомобільного транспорту, у проектних та експлуатаційних підприємствах систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, хто хоче поліпшити екологічний та економічний стан нашої країни, усіх, хто бажає одержати вищу освіту без відриву від виробництва в галузі будівництва, машинобудування, автомобільного транспорту, комп’ютерних технологій, екології, економіки, менеджменту, фінансів, обліку та аудиту, запрошуємо вступати до нашого інституту.

Обери свій шлях до успіху з ІЗіДО!

тел. (0562) 47-08-66
(приймальна комісія)

http://prkom.pgasa.dp.ua
vk.com/prkom_pgasa
Дніпропетровськ 49600,
вул. Чернишевського 24-а,
к. 461-а, 462, 462-а та 465
тел. (0562) 46-22-67
(директор ІЗіДО)

тел. (0562) 46-64-61
(технічні спеціальності)

тел. (0562) 47-37-80
(економічні спеціальності)

тел. (056) 756-34-26
(відділ технологій дистанційного навчання)
izido@pgasa.dp.ua