Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Головна


Навчально-науковий Інститут інноваційних освітніх технологій (НН ІІОТ) сьогодні – це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" в якому навчаються понад 1300 студентів з 20 спеціальностей та 28 освітніх програм. У розпорядженні студентів матеріально-технічна база кафедр академії. Навчальний процес проводять висококваліфіковані професори, доценти, асистенти.

За період існування заочної форми навчання в академії підготовлено без відриву від виробництва близько 20000 спеціалістів, які працювали та продовжують працювати не тільки на території України, а й в країнах близького та далекого зарубіжжя.

В НН ІІОТ ведеться навчання за технічними та економічними спеціальностями по заочній формі та з використанням дистанційних технологій.
Hide details for ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Спеціальність БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
освітні програми:
Промислове і цивільне будівництво (бакалавр, магістр);
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (бакалавр, магістр);
Водопостачання та водовідведення (бакалавр, магістр);
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (бакалавр, магістр);
Автомобільні дороги і аеродроми (бакалавр, магістр);
Міське та комунальне господарство (бакалавр, магістр).

Спеціальність АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБОДУВАННЯ
освітня програма:
Архітектура та містобудування (бакалавр (скорочений термін навчання) та магістр за вечірньою формою навчання).

Спеціальність ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
освітня програма:
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (бакалавр, магістр).

Спеціальність АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
освітня програма:
Автомобільнний транспорт (бакалавр, магістр).

Спеціальність АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
освітня програма:
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (бакалавр).

Спеціальність ЕКОЛОГІЯ
освітня програма:
Екологія (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
освітня програма:
Прикладне матеріалознавство (бакалавр, магістр).

Спеціальність ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
освітня програма:
Геодезія та землеустрій (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
освітня програма:
Охорона праці (бакалавр, магістр).

Спеціальність СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
освітня програма:
Системний аналіз (бакалавр).

Спеціальність МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
освітня програма:
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр, магістр).

Hide details for ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Спеціальність ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
освітні програми:
– Економіка підприємства (бакалавр, магістр);
.Підприємницька діяльність та бізнес-аналітика (бакалавр).

Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ
освітні програми:
– Менеджмент і адміністрування (бакалавр, магістр);
– Проектний менеджмент (магістр).

Спеціальність ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
освітня програма:
– Фінанси і кредит (бакалавр, магістр).

Спеціальність МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
освітні програми:
– Міжнародна економіка і бізнес (бакалавр, магістр);
– Міжнародний туризм (бакалавр).

Спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
освітня програма:
– Управління та адміністрування регіональних економічних систем (бакалавр).

Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
освітня програма:
Облік і оподаткування (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАРКЕТИНГ
освітня програма:
Маркетинг (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЕКОНОМІКА
освітня програма:
Національна економіка та бізнес (бакалавр).

Спеціальність КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
освітня програма:
– Комп'ютерні науки (бакалавр, магістр).

За спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія та за всіма економічними спеціальностями студенти НН ІІОТ можуть навчатися за дистанційнними технологіями (детальну інформацію дивіться у розділі Відділ технологій дистанційного навчання.

Чому треба обирати для навчання саме Навчально-науковий Інститут інноваційних освітніх технологій:

Стати більш незалежними й самостійними, реалізувати свій потенціал і втілити мрії, – якщо все це Ваші плани на найближче майбутнє, – ласкаво просимо до Навчально-наукового Інституту інноваційних освітніх технологій ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"!

Обери свій шлях до успіху з НН ІІОТ!