Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Головна

Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (НН ЦЗтаДО) сьогодні – це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" в якому навчаються понад 1500 студентів з 20 спеціальностей та 30 спеціалізацій. У розпорядженні студентів матеріально-технічна база кафедр академії. Навчальний процес проводять висококваліфіковані професори, доценти, асистенти.

За період існування заочної форми навчання в академії підготовлено без відриву від виробництва близько 20000 спеціалістів, які працювали та продовжують працювати не тільки на території України, а й в країнах близького та далекого зарубіжжя.

В НН ЦЗтаДО ведеться навчання за технічними та економічними спеціальностями по заочній формі та з використанням дистанційних технологій.
Hide details for ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Спеціальність БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціалізації:
Промислове і цивільне будівництво (бакалавр, магістр);
Теплогазопостачання і вентиляція (бакалавр, магістр);
Водопостачання та водовідведення (бакалавр, магістр);
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (бакалавр, магістр);
Автомобільні дороги та аеродроми (бакалавр, магістр);
Міське будівництво та господарство (бакалавр, магістр).

Спеціальність АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБОДУВАННЯ
Спеціалізація:
Архітектура та містобудування (бакалавр, магістр за вечірньою формою навчання).

Спеціальність ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Спеціалізація:
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (бакалавр, магістр).

Спеціальність АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство (бакалавр, магістр).

Спеціальність АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Спеціалізація:
Автоматизоване управління технологічними процесами.

Спеціальність ЕКОЛОГІЯ
Спеціалізація:
Екологія та охорона навколишнього середовища (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Спеціалізація:
Прикладне матеріалознавство (бакалавр, магістр).

Спеціальність ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Спеціалізація:
Землеустрій та кадастр (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
Спеціалізації:
Охорона праці (бакалавр, магістр),
– Цивільний захист (бакалавр, магістр).

Спеціальність СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
Спеціалізація:
Системний аналіз.

Спеціальність МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
Спеціалізація:
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (бакалавр, магістр).

Hide details for ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Спеціальність ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Спеціалізація:
– Економіка підприємства (бакалавр, магістр).

Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ
Спеціалізації:
– Менеджмент і адміністрування (бакалавр, магістр);
– Проектний менеджмент (магістр);
– Логістика (бакалавр, магістр);
– Міжнародний менеджмент (магістр).

Спеціальність ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Спеціалізація:
– Фінанси і кредит (бакалавр, магістр).

Спеціальність МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Спеціалізації:
– Міжнародна економіка і бізнес (бакалавр, магістр);
– Міжнародний туризм (бакалавр).

Спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціалізація:
– Менеджмент регіональних економічних систем (бакалавр).

Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАРКЕТИНГ (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЕКОНОМІКА (бакалавр).

Спеціальність КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Спеціалізація:
– Комп'ютерні науки.

За спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія та за всіма економічними спеціальностями студенти НН ЦЗтаДО можуть навчатися за дистанційнними технологіями (детальну інформацію дивіться у розділі Відділ технологій дистанційного навчання.

Чому треба обирати для навчання саме Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти:

Стати більш незалежними й самостійними, реалізувати свій потенціал і втілити мрії, – якщо все це Ваші плани на найближче майбутнє, – ласкаво просимо до Навчально-наукового центру заочної та дистанційно освіти ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"!

Обери свій шлях до успіху з НН ЦЗтаДО!