Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Інститут
Головна


Інститут заочної і дистанційної освіти (ІЗіДО) сьогодні – це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" в якому навчаються понад 3000 студентів з 15 спеціальностей. У розпорядженні студентів матеріально-технічна база кафедр академії. Навчальний процес проводять висококваліфіковані професори, доценти, асистенти.

За період існування заочної форми навчання в академії підготовлено без відриву від виробництва близько 16000 спеціалістів, які працювали та продовжують працювати не тільки на території України, а й в країнах близького та далекого зарубіжжя.

В ІЗіДО ведеться навчання за технічними та економічними спеціальностями по заочній формі та з використанням дистанційних технологій.

ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Будівництво,
Спеціальності:
– Промислове і цивільне будівництво;
– Теплогазопостачання і вентиляція;
– Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
– Автомобільні дороги та аеродроми;
– Водопостачання та водовідведення;

Машинобудування,
Спеціальність:
– Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;

Автомобільний транспорт,
Спеціальність:
– Автомобілі та автомобільне господарство;

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
Спеціальність:
– Автоматизоване управління технологічними процесами;

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування,
Спеціальність:
– Екологія та охорона навколишнього середовища;

Інженерне матеріалознавство,

Геодезія, картографія та землеустрій.


ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
– Економіка підприємства (бакалавр, спеціаліст);
– Менеджмент (бакалавр, спеціаліст, магістр);
– Фінанси і кредит (бакалавр, спеціаліст);
– Міжнародна економіка (бакалавр, спеціаліст);
– Облік і аудит (бакалавр, спеціаліст);

На технічних спеціальностях напряму Будівництво та всіх економічних спеціальностях студенти ІЗіДО можуть навчатися за дистанційнними технологіями (детальну інформацію дивіться у разділі Відділ технологій дистанційного навчання).

Чому треба обирати для навчання саме Інститут заочної та дистанційно освіти:

В ІЗіДО Ви маєте можливість отримати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  • бакалавра на базі повної загальної середньої освіти;
  • бакалавра на базі диплома молодшого спеціаліста;
  • бакалавра на базі вищої технічної освіти;
  • спеціаліста на базі диплома бакалавра;
  • магістра на базі диплома бакалавра;
  • магістра на базі диплома спеціаліста.

Навчальні плани ІЗіДО характеризуються своєю гнучкістю, що дозволяє вводити нові навчальні модулі та спеціальності, постійно вдосконалювати і оновлювати зміст та якість діючих курсів та програм. Обираючи певну спеціалізацію, студенти мають широкий вибір опанування дисциплін, які допомагають розширити діапазон їх майбутнього працевлаштування.

В ІЗіДО створена комп’ютеризована інформаційно-бібліотечна система, власний віртуальний простір в Internet. Засновано справжнє дистанційне навчання, яке забезпечує потреби студентів у самовдосконаленні та всіляко сприяє їх подальшому інтелектуальному та професійному розвитку.

В ІЗіДО працюють викладачі та науковці вищої кваліфікації: переважна більшість мають наукові ступені та вчені звання. Професорсько-викладацький склад сформовано не тільки на основі професійних знань та викладацької майстерності, але також з врахуванням усвідомлення кожним викладачем потреб студентів, як майбутніх професіоналів.

Кожен студент ІЗіДО – особистість, яка потребує індивідуального підходу. Досвідчені фахівці завжди готові надати допомогу та консультацію з будь-яких академічних та особистих питань. В ІЗіДО все робиться для плідних занять студентів, застосовуються новітні технічні засоби навчання для забезпечення індивідуального підходу до кожного студента. Створені відмінні умови для навчальних занять, суспільного та культурного життя. Випускники ІЗіДО виступають конкурентоспроможними на сучасному вітчизняному та міжнародному ринку праці. Студенти забезпечуються гуртожитком.

ІЗіДО один з лідерів вищої освіти України з репутацією сучасного та ініціативного навчального закладу, який постійно оновлюється та вдосконалюється.

Стати більш незалежними й самостійними, реалізувати свій потенціал і втілити мрії, – якщо все це Ваші плани на найближче майбутнє, – ласкаво просимо до Інституту заочної та дистанційно освіти ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"!

Обери свій шлях до успіху з ІЗіДО!