Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р

Центр
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ технологій дистанційного навчання
Вечірня форма навчання
Контакти

БАКАЛАВР НА БАЗІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Вступні випробування:
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років (сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов – за 2018-2019 роки) з трьох конкурсних предметів;
  • вступні іспити або співбесіда, передбачені Правилами прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2019 році.

Перелік конкурсних предметів: predmety19.doc

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання бакалавра на базі повної середньої освіти:
Порядок проведення визначається Правилами прийому до ДВНЗ ПДАБА.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
розпочинається:
закінчується:
01 липня 2019 року
30 серпня 2019 року
Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів
закінчується:
10 липня 2019 року
18:00 год. 16 липня 2019 року
Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
розпочинається:
закінчується:
10 липня 2019 року
18: 00 год. 22 липня 2019 року
Співбесіди проводятьсяЗ 17 до 19 липня 2019 року включно
Вступні іспити проводятьсяЗ 17 до 22 липня 2019 року включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюютьсяне пізніше 12.00 год. 20 липня 2019 року
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовленнядо 10.00 год. 22 липня 2019 року
Зарахування цієї категорії вступників (за результатами співбесіди та за квотами-2) за державним замовленням відбувається:
Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.
не пізніше 15.00 год. 22 липня 2019 року
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)
здійснюються:
не пізніше 18.00 год. 26 липня 2019 року
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовленнядо 18.00 год. 31 липня 2019 року
Зарахування вступників відбувається:
за державним замовленням

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12.00 год. 01 серпня 2019 року
не пізніше 30 вересня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти проводитьсяне пізніше 09 серпня 2019 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюєтьсяне раніше 12.00 год. 01 серпня 2019 року

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної), а саме: заочною формою здобуття освіти конкурсного відбору на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб при наявності вакантних ліцензійних місць за окремими спеціальностями Приймальна комісія може оголосити додатковий конкурс:
Прийом заяв та документів, конкурсного відбору на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
розпочинається:
закінчується:
01 серпня 2019 року
30 серпня 2019 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осібне пізніше 18.00 год.
31 серпня 2019 року
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовленнядо 12.00 год.
09 вересня 2019 року
Зарахування рекомендованих для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осібне пізніше 12.00 год.
10 вересня 2019 року

Термін навчання:
технічні спеціальності – 3 р. 10 міс., економічні спеціальності - 3 р. 10 міс.