Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р

Центр
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ технологій дистанційного навчання
Вечірня форма навчання
Контакти

БАКАЛАВР НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).
Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (освітніми програмами) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс зі скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
Для вступників з інших спеціальностей фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

Вступні випробування:
Зарахування здійснюється за результатами вступних іспитів, які проводяться приймальною комісією ПДАБА:
  • технічні спеціальності - тестування за фахом;
  • економічні спеціальності - тестування з дисципліни Основи економічної теорії;
  • бакалавр за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування - теоретичний іспит за фахом.

Для вступу з інших спеціальностей необхідно проходження додаткових вступних випробувань:
  • технічні спеціальності - тестування з математики;
  • економічні спеціальності - тестування з історії України.

Термін навчання:
  • 1 курс (зі скороченим строком навчання):
технічні спеціальності – 2 р. 10 міс., економічні - 2р. 10 міс., архітектурні – 2р. 10 міс.
  • 2 курс (з нормативним строком навчання):
технічні та економічні спеціальності - 2р. 10 міс.
  • 3 курс (з нормативним строком навчання):
технічні спеціальності - 2р. 10 міс., економічні - 1р. 10 міс.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання бакалавра на базі диплома молодшого спеціаліста.
Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти:
Прийом заяв та документів
розпочинається:
закінчується:
10 липня 2019 року
о 18.00 год. 22 липня 2019 року
Фахові вступні випробування проводятьсяз 23 липня до 25 липня 2019 року
Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахуванняне пізніше 12.00 години 26 липня 2019 року
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовленнядо 12.00 години 31 липня 2019 року
Зарахування вступників відбувається
за державним замовленням:

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб:

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2019 року
не пізніше 30 вересня 2019 року