Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р

Центр
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ технологій дистанційного навчання
Вечірня форма навчання
Контакти

БАКАЛАВР НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Особи, які здобули освітній ступінь молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).
Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Для вступників з інших спеціальностей фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

Вступні випробування:
Зарахування здійснюється за результатами вступних іспитів, які проводяться приймальною комісією ПДАБА:
  • технічні спеціальності - тестування за фахом;
  • економічні спеціальності - тестування з дисципліни Основи економічної теорії;
  • бакалавр за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування - теоретичний іспит за фахом.

Для вступу з інших спеціальностей необхідно проходження додаткових вступних випробувань:
  • технічні спеціальності - тестування з математики;
  • економічні спеціальності - тестування з історії України.

Термін навчання:
  • 1 курс (зі скороченим строком навчання):
технічні спеціальності – 2 р. 10 міс, економічні - 2р. 10 міс, архітектурні – 2р. 10 міс.
  • 2 курс (з нормативним строком навчання):
технічні спеціальності - 3р. 10 міс., економічні - 2р. 10 міс.
  • 3 курс (з нормативним строком навчання):
технічні спеціальності - 2р. 10 міс., економічні - 1р. 10 міс.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:
Прийом заяв та документів
розпочинається:
закінчується:
29 червня 2018 року
18.00 год. 24 липня
Фахові вступні випробування проводяться:з 25 липня до 31 липня
Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до розпочинається:
закінчується:
не пізніше 12.00 години 01 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення:до 12.00 години 05 серпня
Зарахування вступників відбувається
за державним замовленням:
за кошти фізичних та юридичних осіб:
не пізніше 12.00 години 07 серпня
не пізніше 30 вересня 2018 року