Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

Спеціальність: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
(бакалавр, магістр)
Якщо Ви бажаєте придбати спеціальність, яка актуальна і затребувана у всі часи. Якщо Ви прагнете стати фахівцем, потрібним кожному підприємству, фірмі або закладу, тому що без спеціаліста-бухгалтера неможливий будь-який грошовий потік, - обирайте спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ.
Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.
Під час навчання на спеціальності ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.
По рівню своєї підготовки спеціалісти зможуть працювати: фахівцями фінансових і планово-економічних служб; служб постачання, збуту й маркетингу; служб бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності; служб економічного аналізу й прогнозування; економістами, бухгалтерами, менеджерами й фінансистами служб регіональних адміністрацій; керівниками відділів, цехів, підрозділів і цілих підприємств і організацій; науковими співробітниками, в аудиторських фірмах здійснювати внутрішні та зовнішні аудиторські перевірки. Рівень кваліфікації фахівців цієї спеціальності дозволяє працювати в установах податкової інспекції.