Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

Спеціальність: МАРКЕТИНГ
(бакалавр, магістр)

Маркетолог - це фахівець, в обов'язки якого входить аналіз і вивчення переваг, попиту покупців і, як наслідок, розробка стратегії, яка допоможе підвищити конкурентоспроможність товарів фірми, збільшити її товарообіг і прибуток. Саме від фахівця з маркетингу залежить подальший успіх, популярність і рівень продажів продукції, що просувається, оскільки він максимально допомагає виробнику зрозуміти і задовольнити потреби споживача.
Спеціальність МАРКЕТИНГ передбачає, що маркетолог займається дослідженням і аналізом споживчого ринку, діяльності конкурентів, розробляє і реалізує власну маркетингову стратегію фірми, активно просуває і успішно продає товари і послуги. Маркетолог аналізує отриману інформацію, робить висновки і приймає оптимальні рішення. Виходячи з отриманих результатів, він розробляє комплекс маркетингу, використовує найбільш ефективні методи, прийоми і технології з метою більш повного і якісного задоволення потреб покупців і забезпечення прибутковості діяльності фірми.
Спеціаліст зі спеціальності МАРКЕТИНГ може обіймати посади:
  • вищого та середнього управлінського рівня в підрозділах та відділах маркетингу, постачання, збуту, реклами, розробки нових товарів, зовнішньоекономічних зв'язків, ціноутворення тощо;
  • вищого управлінського складу малих підприємств різних форм власності;
  • консультанта з питань маркетингу у виробничій сфері;
  • наукового співробітника у науково-дослідних центрах, які займаються проблемами маркетингу;
  • спеціалістів із творчою за характером діяльністю в галузі маркетингових досліджень, збутової та рекламної діяльності, постачання та інформаційного забезпечення.