Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ технологій дистанційного навчання
Вечірня форма навчання
Контакти

Спеціальність: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
спеціалізація: Менеджмент регіональних економічних систем
(бакалавр)
Сьогодні на ринку праці є потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.
Навчання за спеціальністю ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.
Випускники спеціальності ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ можуть працювати: на посадах державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності; на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.