Інститут Заочної і Дистанційної Освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Інститут
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ технологій дистанційного навчання
Контакти

Менеджмент організацій

Оволодіння основами сучасного менеджменту – це складний, багатогранний процес. Навчання менеджменту полягає не в пошуку правильних відповідей, а в розвитку в майбутніх фахівців умінь вирішувати проблеми, приймати зважені, раціональні управлінські рішення в умовах ризику, на практиці застосовувати соціально спрямований, демократичний стиль керування. Все це дає спеціальність “Менеджмент організацій”. Отримана спеціальність дасть Вам змогу досягти поставлених завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей, а також оптимізувати людські, матеріальні і фінансові ресурси для досягнення організаційних цілей.

Для отримання диплому спеціальності Менеджмент необхідно вивчати ряд дисциплін, базовими з яких є:

  • Основи менеджменту,
  • Маркетинг,
  • Операційний менеджмент,
  • Інноваційний менеджмент,
  • Інвестиційний менеджмент,
  • Управління персоналом,
  • Інформаційні системи в менеджменті,
  • Організація виробництва тощо.

Спеціаліст з менеджменту займається широким колом питань і може займати посади управлінського персоналу, а також керівника таких підрозділів та відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, підготовки виробництва, технічного, технологічного, матеріально-технічного забезпечення, маркетингу, підготовки та управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності та інших.