Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

Спеціальність: МЕНЕДЖМЕНТ
Освітня програма: Менеджмент і адміністрування
(бакалавр, магістр)

Оволодіння основами сучасного менеджменту - це складний, багатогранний процес. Навчання менеджменту полягає не в пошуку правильних відповідей, а в розвитку в майбутніх фахівців умінь вирішувати проблеми, приймати зважені, раціональні управлінські рішення в умовах ризику, на практиці застосовувати соціально спрямований, демократичний стиль керування. Все це дає спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ, освітня програма Менеджмент і адміністрування. Отримана спеціальність дасть Вам змогу досягти поставлених завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей, а також оптимізувати людські, матеріальні і фінансові ресурси для досягнення організаційних цілей.
Спеціаліст з менеджменту займається широким колом питань і може займати посади управлінського персоналу, а також керівника таких підрозділів та відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, підготовки виробництва, технічного, технологічного, матеріально-технічного забезпечення, маркетингу, підготовки та управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності та інших.