Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

Спеціальність: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Освітня програма: Міжнародна економіка і бізнес
(бакалавр, магістр)

Фахівці зі спеціальності МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ освітньої програми Міжнародна економіка і бізнес набувають знання з розробки оптимальної стратегії діяльності суб'єктів міжнародного бізнесу, мовної взаємодії та аналізу інформації іноземною мовою в рамках професійно-ділової сфери спілкування, організації підприємницької діяльності, прогнозування сучасних тенденцій і умов міжнародного бізнес-середовища, підготовки і проведення заходів маркетингової, комерційної, інвестиційної політик суб'єктів міжнародного бізнесу.
Функціональні обов'язки таких фахівців полягають в організації і управлінні діяльністю компанії в сфері міжнародного бізнесу; застосуванні аналітичних методів для обґрунтування управлінських рішень щодо реалізації міжнародних бізнес-проектів; оцінці ризиків і загроз міжнародного бізнес-середовища, обґрунтуванні вибору оптимальних інвестиційних рішень участі українських компаній в міжнародних проектах; підготовці аналітичних рекомендацій для забезпечення дипломатичної підтримки українських підприємств на зарубіжних ринках і т.д.
Фахівці з міжнародного бізнесу можуть реалізувати себе в підрозділах ТНК, спільних підприємствах, зовнішньоекономічних відділах українських компаній, консультаційних центрах, структурах центральних державних і регіональних органів управління, фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах.