Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ дистанційної освіти
Вечірня і дуальна освіта
Контакти

Спеціальність: КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Освітня програма Комп’ютерні науки
(магістр)


Сьогодні важко уявити собі життя без комп'ютерів. Темпи розвитку комп'ютерних технологій вражають. Комп'ютерні технології мають великий вплив на розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності. Ці технології будуть і надалі користуватися великим попитом на ринку працевлаштування, а ті, хто працює в галузі інформаційних технологій, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього.
з інформаційних технологій володіють різними мовами програмування та технологіями розробки програмного забезпечення, необхідними знаннями для проектування локальних мереж та їх програмного наповнення, проектування інформаційних систем, баз даних та систем керування.
Випускники спеціальності КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ успішно працевлаштовуються у відділах інформатизації підприємств будь-якого рівня та форми власності; банках; у провідних фірмах, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення та web-додатків; у проектних та дослідницьких організаціях; в сервісних центрах, комерційних фірмах, вищих навчальних закладах.
Випускники можуть працювати за професіями: Адміністратор бази даних, Адміністратор даних, адміністратор доступу, адміністратор системи, інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, інженер-програміст, програміст (база даних), програміст прикладний, інженер із застосування комп'ютерів, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп'ютерних програм.