Інститут Заочної і Дистанційної Освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Інститут
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ технологій дистанційного навчання
Контакти

Фінанси і кредит

Якщо Ви хочете вивести Україну з тривалої економічної кризи, поліпшити фінансовий стан суб’єктів у господарюванні всіх форм власності у різних сферах діяльності, вступайте на спеціальність “Фінанси і кредит “. Фінанси – це кровоносна система економічної бази, яка забезпечує життєдіяльність підприємницької діяльності. Фінанси є суттєвим складовим елементом системи управління економікою. Без фінансів неможливо впроваджувати науково-технічні досягнення, регулювати структурну перебудову економіки.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців спеціальності “Фінанси” передбачає вивчення студентом професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Теорія фінансів,
 • Фінанси підприємств,
 • Страхування,
 • Бухгалтерський облік,
 • Економіка підприємств,
 • Банківські операції,
 • Податкова система,
 • Управління фінансовою санацією підприємства,
 • Фінансовий аналіз,
 • Бюджетна система,
 • Інформаційні системи і технології в фінансах,
 • Аналіз інвестиційних проектів тощо.

Спеціалісти з фінансів працюють в спільних підприємствах, національних та міжнародних банках, різноманітних фінансових структурах, в податкових інспекціях, на валютних біржах, в міжнародних фондах.