Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ технологій дистанційного навчання
Вечірня форма навчання
Контакти

Спеціальність: ЕКОНОМІКА
(бакалавр)

Програма спеціальності ЕКОНОМІКА орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ, так і державних органів влади, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку, прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.
Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення, вищих навчальних закладів.
Основна мета спеціальності ЕКОНОМІКА – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.
Здобута кваліфікація дозволяє працювати у: підприємствах, організаціях різної галузевої приналежності; територіальних органах виконавчої влади; Державній службі зайнятості; Державній службі з питань праці; Пенсійному фонді України; установах та Фондах соціального захисту населення; Міністерстві соціальної політики; рекрутингових агентствах; в науково-дослідних організаціях; вищих навчальних закладах.