Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Економічні спеціальності
Технічні спеціальності
Відділ технологій дистанційного навчання
Вечірня форма навчання
Контакти

Спеціальність: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
спеціалізація: Економіка підприємства
(бакалавр, магістр)


Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців з питань створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, спеціалізацією Економіка підприємства, сьогодні дуже актуальна та перспективна.
Студенти набувають вмінь та навичок оцінювати, планувати та організовувати успішну діяльність суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; обирати та оцінювати стратегії та проекти; застосовувати методи та інструменти для обґрунтування рішень зі створення та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур; формувати та опрацьовувати необхідну інформацію; ефективно взаємодіяти зі суб’єктами ринку; проводити зовнішньоекономічну діяльність; автономно та у складі команди приймати виважені управлінські рішення; започатковувати та розвивати власний бізнес.
Фахівець зі спеціальності ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, працювати брокерами на різних формах бірж, біржовими аналітиками, бо успішно започаткувати власну справу.