Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Економічні спеціальності
Спеціальності

Спеціальність ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

освітня програма:
Економіка підприємства* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ
освітні програми:
Менеджмент і адміністрування* (бакалавр, магістр);
Проектний менеджмент* (магістр);
Логістика* (бакалавр, магістр);
Міжнародний менеджмент (магістр).

Спеціальність ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
освітня програма:
Фінанси і кредит* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
освітня програма:
Міжнародна економіка і бізнес* (бакалавр, магістр);
Міжнародний туризм* (бакалавр).

Спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ
освітня програма:
Менеджмент регіональних економічних систем* (бакалавр).

Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАРКЕТИНГ* (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЕКОНОМІКА* (бакалавр).

Спеціальність КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (магістр).
освітня програма:
Комп’ютерні науки.

* - можливість навчання за дистанційними технологіями (отримання навчальних матеріалів через Internet без обов’язкових відвідувань установчих сесій, (детальніше тут).