Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Економічні спеціальності
Спеціальності

Спеціальність ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

освітні програми:
Економіка підприємства* (бакалавр, магістр);
Підприємницька діяльність та бізнес-аналітика (бакалавр)

Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ
освітні програми:
Менеджмент і адміністрування* (бакалавр, магістр);
Проектний менеджмент* (магістр).

Спеціальність ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
освітня програма:
Фінанси і кредит* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
освітня програма:
Міжнародна економіка і бізнес* (бакалавр, магістр);
Міжнародний туризм* (бакалавр).

Спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ
освітня програма:
Управління та адміністрування регіональних економічних систем* (бакалавр).

Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
освітня програма:
Облік і оподаткування* (бакалавр, магістр).

Спеціальність МАРКЕТИНГ
освітня програма:
Маркетинг* (бакалавр, магістр).

Спеціальність ЕКОНОМІКА
освітня програма:
Національна економіка ті бізнес* (бакалавр).

Спеціальність КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
освітня програма:
Комп’ютерні науки (бакалавр, магістр).

* - можливість навчання за дистанційними технологіями (отримання навчальних матеріалів через Internet без обов’язкових відвідувань установчих сесій, (детальніше тут).