Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Відділ технологій дистанційного навчання
Абітурієнтам

Державний вищий навчальний заклад
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБтаА)
Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти

Запрошуємо навчатись з використанням технологій дистанційного навчання!
За всіма економічними спеціальностями та за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія" в НН ЦЗтаДО можна навчатись за дистанційними технологіями.

Дистанційне навчання давно поширено в світі та зарекомендувало себе як прогресивна педагогічна технологія XXI сторіччя, що поєднує в навчальному процесі традиційні педагогічні і нові інформаційні технології.

Дистанційна освіта оптимальна для тих, чий характер професійної діяльності не дозволяє відвідувати установчі сесії (обов'язкові при навчанні за класичною заочною формою), хто намагається самостійно розподіляти свій час, планувати своє навчання і відповідально відноситься до своєї освіти.

Дистанційне навчання забезпечує принципово новий рівень доступності освіти при збереженні її якості.

У відповідності до закону України "Про вищу освіту" дистанційна освіта набула офіційний статус самостійної форми навчання нарівні з очною, заочною і екстернатом.

Переваги дистанційного навчання це:
- гнучкість - студенти працюють в зручний для себе час, самі обирають темпи і місце навчання;
- модульність - окремий курс дає цілісну уяву про предмет; можливість спілкування з викладачем і колегами на відстані;
- набуття досвіду роботи в Інтернет та з комп'ютером.


Навчальний процес за дистанційними технологіями в НН ЦЗтаДО ДВНЗ ПДАБА в загальних рисах виглядає таким чином: замість відвідування установчих сесій студент отримує постійний доступ до всіх навчальних матеріалів з дисциплін поточного семестру в Internet на сайті НН ЦЗтаДО (http://izido.pgasa.dp.ua) вивчає їх самостійно в зручний для себе час, виконує контрольні/курсові роботи/проекти, консультуючись з викладачем за допомогою електронної пошти або при особистих зустрічах. Після чого здає контрольні/курсові роботи/проекти на кафедри або надсилає електронною поштою.
За бажанням студент може також відвідувати установчі сесії (лекції, практичні та лабораторні заняття з викладачами в академії)
Заліково-екзаменаційна сесія проводиться очно (2 рази на рік).

Матеріал, який надається студентам дистанційного навчання з кожної дисципліни включає: лекції і практичний матеріал, завдання на контрольну/курсову роботу/проект і вказівки з її виконання і оформлення, питання для самоконтролю і для підготовки до заліку або екзамену, інформацію про строки здачі контрольних робіт і початок заліково-екзаменаційної сесії, інформацію про викладача та ін., тобто включає все необхідне для успішного вивчення дисципліни при мінімумі відвідувань академії.

На сайті окрім навчальних матеріалів по дисциплінам навчального плану (дистанційних курсів) надається необхідна інформація з навчального процесу: строки і розклад заліково-екзаменаційних сесій, графіки консультацій викладачів, різні об'яви, інше.

До послуг студентів-дистанційників комп'ютерний клас НН ЦЗтаДО.

При навчанні в НН ЦЗтаДО ДВНЗ ПДАБА з використанням дистанційних технологій навчальні плани, строки навчання і заліково-екзаменаційних сесій, вартість навчання, диплом - заочної форми навчання.

За довідками звертайтесь за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 24-а відділ технологій дистанційного навчання НН ЦЗтаДО ПДАБтаА, к. 459.
Email: izido@pgasa.dp.ua
Телефон: (056) 756-34-26