Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Відділ технологій дистанційного навчання
Спеціальності

Державний вищий навчальний заклад
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБтаА)
Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти


Запрошуємо навчатись з використанням технологій дистанційного навчання!
За всіма економічними спеціальностями (Економіка підприємстваМенеджмент організаційФінанси і кредит, Міжнародна економікаОблік і аудит) та по технічним спеціальностям напряму "Будівництво" (Автомобільні дороги і аеродромиПромислове та цивільне будівництвоТехнологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, Теплогазопостачання і вентиляція) в ІЗіДО можна навчатись за дистанційними технологіями.
Дистанційне навчання давно поширено в світі та зарекомендувало себе як прогресивна педагогічна технологія XXI сторіччя. Сьогодні неможливо стати справжнім спеціалістом без володіння новими комп'ютерними технологіями і навичками роботи в Internet. Дистанційне навчання поєднує в навчальному процесі традиційні педагогічні і нові телекомунікаційні технології.

В відповідності до закону України "Про вищу освіту" дистанційна освіта набула офіційний статус самостійної форми навчання нарівні з очною, заочною і екстернатом.

Переваги дистанційного навчання це: гнучкість - студенти працюють в зручний для себе час, самі обирають темпи і місце навчання; модульність - окремий курс дає цілісну уяву про предмет; можливість спілкування з викладачем і колегами на відстані; набуття досвіду роботи в Інтернет та з комп'ютером.

Навчальний процес за дистанційними технологіями в ІЗіДО ДВНЗ ПДАБА в загальних рисах виглядає таким чином: замість відвідання установчих сесій студент отримує постійний доступ до всіх навчальних матеріалів з дисциплін поточного семестру в Internet на сайті ІЗіДО (http://izido.pgasa.dp.ua) та/або на електронному носії (CD, DVD диск, "флешка") вивчає їх самостійно в зручний для себе час, виконує контрольні/курсові роботи/проекти, консультуючись з викладачем за допомогою електронної пошти або при особистих зустрічах. Після чого здає контрольні/курсові роботи/проекти на кафедри або надсилає електронною поштою.

Заліково-екзаменаційна сесія проводиться очно (2 рази на рік).

Матеріал, який надається студентам дистанційного навчання з кожної дисципліни включає: лекції і практичний матеріал, завдання на контрольну/курсову роботу/проект і вказівки з її виконання і оформлення, питання для самоконтролю і для підготовки до заліку або екзамену, інформацію про строки здачи контрольних робіт і початок заліково-екзаменаційної сесії, інформацію про викладача та ін., тобто включає все необхідне для успішного вивчення дисципліни при мінімумі відвідувань академії.

На сайті окрім навчальних матеріалів по дисциплінам навчального плану (дистанційних курсів) надається необхідна інформація про строки і розклад заліково-екзаменаційних сесій, консультаціях викладачів, різні об'яви.

До послуг студентів-дистанційників комп'ютерний клас ІЗіДО.

При навчанні в ІЗіДО ДВНЗ ПДАБА з використанням дистанційних технологій навчальні плани, строки навчання і заліково-екзаменаційних сесій, вартість навчання, диплом - заочної форми навчання.
Дистанційна освіта оптимальна для тих, чий характер професійної діяльності не дозволяє відвідувати установчі сесії (обов'язкові при навчанні за класичною заочною формою), хто намагається самостійно розподіляти свій час, планувати своє навчання і відповідально відноситься до своєї освіти.

Дистанційне навчання забезпечує принципово новий рівень доступності освіти при збереженні її якості.

За довідками звертайтесь за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського 24-а відділ технологій дистанційного навчання ІЗіДО ПДАБтаА, к. 459.
Email: izido@mail.pgasa.dp.ua
Телефон: (056) 756-34-26